INSCHRIJFFORMULIER
Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht te Asten


De contributie voor volwassenen is € 25,00 per jaar.
Voor jongeren t/m 16 jaar € 12,50 per jaar.

Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer IBAN:
NL85ABNA0523478542 ten gunste van Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht te Asten onder vermelding van : “Contributie voor het jaar 20xx”